sobota 24 Lut 2024

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 logo

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z polityką równych szans i płci oraz podporządkowana wskaźnikom projektu. Proces rekrutacji ma charakter otwarty i ciągły aż do zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu.

 W projekcie mogą wziąć udział kobiety (35) i mężczyźni  (45) spełniający łącznie poniższe warunki:

1)      są uczniami/uczennicami z terenów wiejskich powiatu ostrowieckiego, tj. zamieszkują lub uczą się na obszarach wiejskich,

2)       są uczniami/uczennicami szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe powiatu ostrowieckiego, z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych,

3)      mieszkają w województwie świętokrzyskim.

Grupa docelowa jest zgodna z dokumentacją konkursową konkursu 5/1/9.2/POKL/2012.

I FAZA – kwalifikacja wstępna

Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa odbywa się poprzez złożenie  dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu, do których należą:
a) Kwestionariusz rekrutacyjny;

b) Deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika Projektu
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych;
c) Kserokopia legitymacji szkolnej potwierdzającej status kandydata (uczeń/uczennica szkoły/placówki kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego), dane osobowe oraz miejsce zamieszkania,

d) Oświadczenie opiekuna prawnego zawierające zgodę na udział kandydata


w Projekcie (w przypadku gdy uczestnik projektu jest osobą niepełnoletnią).

 Wypełnione przez Kandydata dokumenty składane są w Biurze Projektu osobiście, za pośrednictwem szkoły, w której uczy się kandydat lub poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

Na podstawie kompletnych dokumentów dokonywana jest wstępna kwalifikacja kandydata do projektu. Wstępnej kwalifikacji kandydatów dokonuje się na podstawie kolejności zgłoszeń, kompletności złożonych dokumentów, przy uwzględnieniu następujących kryteriów obligatoryjnych:

  1. uczeń/uczennica z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego, tj. zamieszkujący/a lub uczący/a się na obszarach wiejskich,
  2. rodzaj szkoły (szkoła/placówka kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego),
  3. zamieszkanie w województwie świętokrzyskim.

 Pozostałe kryteria:

1)      zgodność kierunku nauczania z tematyką szkoleń/kursów (tak- 2 pkt., nie – 1 pkt),

2) uczeń/uczennica ostatniej klasy technikum (tak – 5pkt., nie – 3 pkt.) lub zasadniczej szkoły zawodowej (tak – 4 pkt., nie – 2 pkty.).

W wyniku wstępnej kwalifikacji zostanie wyłonionych 100 kandydatów do projektu spełniających kryteria obligatoryjne, którzy uzyskali największą ilość punktów.

 

II FAZA -  kwalifikacja ostateczna

Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji wstępnej kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. Jej celem jest weryfikacja przydatności oferty projektu do potrzeb danej osoby oraz wyłonienie 80 osób (35 kobiet i 45 mężczyzn), które są gotowe do zmian i gwarantują osiągnięcie celów projektu. Doradca zawodowy dokonuje ostatecznej kwalifikacji kandydatów do projektu z uwzględnieniem liczebności grup  dla  każdego z 5 szkoleń/kursów specjalistycznych ( 5 szkoleń/kursów, po16 osób w każdym szkoleniu/kursie; w 2 edycjach po 8 osób w grupie). Kandydat zakwalifikowany przez Doradcę zawodowego staje się jednocześnie uczestnikiem projektu i podpisuje DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz wypełnia konieczne formularze.

 

Kandydaci spełniający kryteria obligatoryjne a nie zakwalifikowani do udziału w Projekcie
 z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisani na listę rezerwową i zakwalifikowani za ich zgodą  do udziału w projekcie w razie rezygnacji  uczestnika projektu w czasie jego trwania.

Listy kandydatów zakwalifikowanych będą dostępne w Biurze Projektu. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

 

Dokumenty do pobrania poniżej lub w biurze projektu w siedzibie WSBiP:

- Deklaracja
- Kwestionariusz
- Zgoda opiekuna
- Regulamin

 

Biuro Projektu mieści się w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul. Akademicka 12, Blok A, 27-400 Ostrowiec Św.

 


Zakończono rekrutację wstępną kandydatów do projektu aplikujących na kurs „Profesjonalny sprzedawca wraz z kursem prawa jazdy kat. B” 

W ramach rekrutacji wstępnej przeprowadzono testy kompetencyjne początkowe.

Dla uczestników projektu prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 6 godzin na uczestnika, obejmującym 3 jednogodzinne rozmowy (z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym) oraz  przygotowanie indywidualnego planu działania.


Zakończono rekrutację wstępną kandydatów do projektu aplikujących na kurs „Magazynier/ka wraz z kursem Operator/ka wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym ze zmiennym wysięgiem”.

W ramach rekrutacji wstępnej przeprowadzono testy kompetencyjne początkowe.

Dla uczestników projektu prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 6 godzin na uczestnika, obejmującym 3 jednogodzinne rozmowy (z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym) oraz  przygotowanie indywidualnego planu działania.


Zakończono rekrutację wstępną kandydatów do projektu aplikujących na kurs „Warsztaty baristyczne (przygotowanie i zdobienie kawy), dekorowanie wyrobów cukierniczych, carving”.

W ramach rekrutacji wstępnej przeprowadzono testy kompetencyjne początkowe.

Dla uczestników projektu prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 6 godzin na uczestnika, obejmującym 3 jednogodzinne rozmowy (z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym) oraz  przygotowanie indywidualnego planu działania.


 Zakończono rekrutację wstępną i ostateczną I grupy kandydatów do projektu aplikujących na kurs „Wizaż i stylizacja paznokci”.

W ramach rekrutacji wstępnej przeprowadzono testy kompetencyjne początkowe.

Dla uczestników projektu prowadzone będzie indywidualne doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 6 godzin na uczestnika, obejmującym 3 jednogodzinne rozmowy (z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym) oraz  przygotowanie indywidualnego planu działania.


Zakończono rekrutację wstępną i ostateczną kandydatów do projektu aplikujących na kurs „Operator koparko-ładowarki klasy III”.

 W ramach rekrutacji wstępnej przeprowadzono testy kompetencyjne początkowe.

Dla uczestników projektu prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 6 godzin na uczestnika, obejmującym 3 jednogodzinne rozmowy (z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym) oraz  przygotowanie indywidualnego planu działania


 

 

stopka