sobota 25 Maj 2024

O projekcie

 banner

O PROJEKCIE

 

Projekt „KUŹNIA ZAWODOWA” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pełniącym rolę  Instytucji Pośredniczącej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest  podniesienie jakości kształcenia w 6 szkołach z powiatu ostrowieckiego poprzez efektywne doradztwo zawodowe i kształcenie specjalistyczne 80 uczniów/uczennic (35 kobiet i 45 mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego, współpracę z przedsiębiorstwami.

Kształcenie specjalistyczne obejmuje szkolenia/kursy:

a)    operator/ka koparko-ładowarki klasy III

b)    magazynier/ka wraz z kursem operator/ka wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym ze zmiennym zasięgiem

c)    warsztaty baristyczne (przygotowanie i zdobienie kawy), dekorowanie wyrobów cukierniczych, carving (dekoracje z warzyw i owoców)

d)    profesjonalny sprzedawca wraz z kursem prawa jazdy

e)      wizaż i stylizacja paznokci.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Rozwój kompetencji zawodowych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności praktycznych poprzez udział w szkoleniach/kursach/warsztatach zawodowych oraz stażach przez minimum 72 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  2. Zwiększenie umiejętności w zakresie nowych technologii informacyjnych przez 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  3. Wzrost motywacji  w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności, poszukiwania pracy, zwiększenia wiary we własne możliwości i kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich u 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  4. Zwiększenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym poprzez udział w warsztatach komunikacji przez 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  5. Wzrost świadomości dotyczącej podejmowania aktywności zawodowej i podejmowania ścieżki zawodowej poprzez opracowanie Indywidualnych planów działania dla 80 uczestników projektu (kobiet i mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 80 uczniów/uczennic z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego (zamieszkujących lub uczących się na obszarach wiejskich) uczących się w  szkołach i placówkach kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego, tj. w:

1)    Zespole Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

2)    Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

3)    Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

4)    Zespole Szkół nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim,

5)    Zespole Szkół  w Bałtowie,

6)    Zespole Szkół  w Kunowie.

stopka