niedziela 23 Cze 2024

Kompetencje społeczne i obywatelskie

banner

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

CEL

Wzrost motywacji w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności, poszukiwania pracy, zwiększania wiary we własne możliwości i kształtowanie postaw przedsiębiorczych
i obywatelskich u 80 uczestników (35 kobiet i 45 mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego

 

PROGRAM SZKOLENIA

Obejmuje 16 godzin na każdego uczestnika, warsztaty będą realizowane w 10-iu  8-osobowych grupach. Warsztaty pozwolą nabyć kluczowe umiejętności z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich. Obejmą: warsztaty z tolerancji, przemocy, uzależnień, zasad zachowania w stosunkach międzyludzkich, itp.

Szczegółowy program zostanie podany przed rozpoczęciem warsztatów.

OKRES REALIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia będą realizowane w okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2013 roku.

 

FORMA

Zajęcia będą się odbywały w formie interaktywnych warsztatów bazujących na pracy
w zespole. Uczestnicy będą przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, zakładać symulacyjne firmy analizując szanse i zagrożenia związane z ich prowadzeniem oraz poznają sposób wzmocnienia poczucia własnej wartości, nabędą wiedzę z zakresu skutecznego, zmotywowanego działania stanowiącego podstawę efektywnego motywowania siebie poprzez konstruktywne wyznaczanie celów życiowych i zawodowych.

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Warsztatów kompetencji społecznych i obywatelskich..

 

 

Harmonogram zajęć realizowanych w WSBiP

 w ramach kompetencji społecznych i obywatelskich

  

Data

Godziny

Grupa

1.III.2013r.

15.00 – 18.15 (4h)

Barista I

7.III.2013r.

15.00 – 18.15 (4h)

Sprzedawca I

12.III.2013r.

15.00 – 18.15 (4h)

Sprzedawca I

13.III.2013r.

15.00 – 18.15 (4h)

Sprzedawca I

14.III.2013r.

15.00 – 18.15 (4h)

Sprzedawca I

15.III.2013r.

15.15- 18.30 (4h)

Magazynier II

21.III.2013r.

16.15-19.30 (4h)

Magazynier II

22.III.2013r

15.00 – 18.15 (4h)

Barista I

26.III.2013r.

15.15 – 18.30 (4h)

Magazynier I

27.III.2013r.

15.15 – 18.30 (4h)

Magazynier II

28.III.2013r.

14.45 – 18.00 (4h)

Magazynier I

5.IV.2013r.

15.00 – 18.15 (4h)

Barista I

10.IV.2013r.

15.00 – 18.15 (4h)

Barista I

3.VI.2013r.

15.30-18.35 (4h)

Magazynier II

4.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka I

5.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka II

6.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka II

7.VI.2013r.

14.45-18.00 (4h)

Magazynier I

10.VI.2013r.

14.45.18.00 (4h)

Magazynier I

11.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka II

12.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka I

13.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka I

14.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka II

17.VI.2013r.

14.30-17.45 (4h)

Koparka I

Legenda:
WI – Warsztaty informatyczne
AP – Akademia Przedsiębiorczości
WK – Warsztaty Komunikacji
SO -  kompetencje społeczne i obywatelskie

 

- Pobierz Harmonogram zajęć

 

 

stopka