poniedziałek 22 Kwi 2024

Wizaż i stylizacja


banner

WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI

Uczestnicy: uczniowie/uczennice zamieszkujący/e lub uczący/e się na obszarach wiejskich powiatu ostrowieckiego uczący/e się w  szkołach i placówkach kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego

CEL

Rozwój kompetencji zawodowych poprzez zdobycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych poprzez udział w kursie wizażu i stylizacji paznokci,  u  16 osób -  uczniów/uczennic zamieszkujących lub uczących się na obszarach wiejskich powiatu ostrowieckiego uczących się w  szkołach i placówkach kształcenia zawodowego powiatu ostrowieckiego.

PROGRAM

 

Program szkolenia obejmuje 100 godzin szkoleniowych na osobę. Szkolenie będzie realizowane w dwóch 8-osobowych grupach.

Szczegółowy program zostanie podany przed rozpoczęciem szkolenia.


 Zakończono rekrutację wstępną i ostateczną I grupy kandydatów do projektu aplikujących na kurs „Wizaż i stylizacja paznokci”.

W ramach rekrutacji wstępnej przeprowadzono testy kompetencyjne początkowe.

Dla uczestników projektu prowadzone będzie indywidualne doradztwo zawodowe w łącznym wymiarze 6 godzin na uczestnika, obejmującym 3 jednogodzinne rozmowy (z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym) oraz  przygotowanie indywidualnego planu działania.


 

 

stopka