niedziela 23 Cze 2024

Ogłoszenia

Zapytanie o cenę nr 1/WSBIP/2013/KZ

z dnia 16 stycznia 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  efektywnego zarządzania finansami Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu cenowym na:

prowadzenie zajęć w ramach Akademii Przedsiębiorczości projektu „Kuźnia zawodowa

Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym znajdą Państwo w treści zapytania ofertowego, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania ofertowego i wzoru oferty dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu
 i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.

 

 dokumenty do pobrania:

- zapytanie o cenę

 

 


 

Zapytanie o cenę nr 2/WSBIP/2013/KZ

z dnia 16 stycznia 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  efektywnego zarządzania finansami Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu cenowym na:

prowadzenie zajęć w ramach Warsztatów Informatycznych projektu „Kuźnia zawodowa

Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym znajdą Państwo w treści zapytania ofertowego, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania ofertowego i wzoru oferty dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.

 

 

 dokumenty do pobrania:

- zapytanie o cenę

 


 

Zapytanie o cenę nr 3/WSBIP/2013/KZ

z dnia 16 stycznia 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  efektywnego zarządzania finansami Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu cenowym na:

świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu „Kuźnia zawodowa”


Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym znajdą Państwo w treści zapytania ofertowego, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania ofertowego i wzoru oferty dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.

 

 dokumenty do pobrania:

- zapytanie o cenę

  


 

Zapytanie o cenę nr 4/WSBIP/2013/KZ

z dnia 16 stycznia 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

  

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  efektywnego zarządzania finansami Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu cenowym na:

zakup i dostarczenie wymienionych poniżej podręczników dla 80 uczestników Projektu „Kuźnia zawodowa”


Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym znajdą Państwo w treści zapytania ofertowego, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania ofertowego i wzoru oferty dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.

 

 dokumenty do pobrania:

- zapytanie o cenę

 


 

Zapytanie ofertowe nr 5/WSBIP/2013/KZ

z dnia 22 stycznia 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

  

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  konkurencyjności Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

zorganizowanie i przeprowadzenie usług  szkolenia zawodowego
dla 80 uczestników Projektu „Kuźnia zawodowa”

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym znajdą Państwo w treści zapytania ofertowego, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania ofertowego i wzoru oferty dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu 
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.

 

 

 dokumenty do pobrania:

- zapytanie ofertowe

 


 

Zapytanie o cenę nr 6/WSBIP/2013/KZ

z dnia 13 lutego 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

  

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  konkurencyjności Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

prowadzenie zajęć w ramach szkolenia Kompetencje społeczne i obywatelskie
projektu „Kuźnia zawodowa”

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym znajdą Państwo w treści zapytania ofertowego, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania ofertowego i wzoru oferty dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.

 

dokumenty do pobrania

 - zapytanie o cenę

  


 

Zapytanie o cenę  nr 7/WSBIP/2013/KZ

z dnia 13 lutego 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

  

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  konkurencyjności Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

prowadzenie zajęć w ramach Warsztatów Komunikacji
projektu „Kuźnia zawodowa”

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu ofertowym znajdą Państwo w treści zapytania ofertowego, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania ofertowego i wzoru oferty dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.

  

dokumenty do pobrania

- zapytanie o cenę

 


 

Zapytanie o cenę nr 8/WSBIP/2013/KZ

z dnia 6 maja 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

  

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  efektywnego zarządzania finansami Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu cenowym na:

 

przygotowanie, przeprowadzenie, ocenę i sprawdzenie testów kompetencyjnych (końcowych) mierzących poziom wiedzy 80 uczestników projektu „Kuźnia zawodowa”


Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu znajdą Państwo w treści zapytania o cenę, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania o cenę i wzoru oferty cenowej dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu 
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.  

 

 

dokumenty do pobrania

- zapytanie o cenę

 


 

Zapytanie o cenę nr 9/WSBIP/2013/KZ

z dnia 16 maja 2013 roku

w ramach realizacji Projektu pt:

„Kuźnia zawodowa”

 

W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady  efektywnego zarządzania finansami Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozeznaniu cenowym na:

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu – stażystów podczas odbywania 1-miesięcznych staży w ramach projektu „Kuźnia zawodowa”


Specyfikacja przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu znajdą Państwo w treści zapytania o cenę, do którego link znajduje się poniżej. Wszelkie informacje i dokumenty w postaci zapytania o cenę i wzoru oferty cenowej dostępne są również w Biurze Projektu „Kuźnia zawodowa” w Wyższej Szkole Biznesu 
i Przedsiębiorczości, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12, p. 33.  

 

dokumenty do pobrania

- zapytanie o cenę