poniedziałek 22 Kwi 2024

Staże zawodowe

banner


STAŻE ZAWODOWE

CEL
Rozwój kompetencji zawodowych poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności praktycznych u 80 uczestników (35 kobiet i 45 mężczyzn) z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego.

PROGRAM
Obejmuje 1 miesiąc stażu na każdego uczestnika, staże będą realizowane w 40 2- osobowych grupach, ( 48 osoby w roku 2013 i 32 osób w roku 2014).

Miesięczne staże zawodowe organizowane będą w przedsiębiorstwach, na stanowiskach związanych z tematyką szkoleń organizowanych w ramach Projektu. Realizowane będą po zakończeniu wszystkich szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie, w miesiącach od lipca do sierpnia 2013 i 2014 roku.

Uczestnicy stażów otrzymają wynagrodzenie w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

W związku z realizacją jednomiesięcznych staży zawodowych w ramach zadania 7 projektu „Kuźnia zawodowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie  umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego Nr: UDA-POKL.09.02.00-26-013/12-00

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza
PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM STAŻYSTÓW 

do zgłaszania się do biura projektu (blok A WSBiP pok. nr 33 , ul Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski) bądź kontakt telefoniczny pod nr: 41/260-40-43, 14/260-40-40 wew. 115.

Staże zawodowe realizowane będą w dwuosobowych zespołach stażystów, w miesiącach lipiec, sierpień 2013, według programów opartych na tematyce  szkoleń/kursów/warsztatów specjalistycznych przeprowadzonych ramach Projektu „Kuźnia zawodowa”, t.j.:

  1. szkolenia „Operator/ka koparko-ładowarki kl. III” dla 16 uczniów  szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe, z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  2. szkolenia „Magazynier/ka wraz z kursem Operator/ka wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym ze zmiennym wysięgiem” dla 16 uczniów szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe,  z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  3. warsztatów baristycznych (przygotowanie i zdobienie kawy), dekorowanie wyrobów cukierniczych, carving (dekoracje z warzyw i owoców) dla 8 uczniów szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe,  z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego,
  4. szkolenia „Profesjonalny sprzedawca wraz z kursem prawa jazdy kat. B”  dla 8 uczniów szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe, z obszarów wiejskich powiatu ostrowieckiego.

 

 


stopka